Ko je Sej Ramić

Rođen je u Bosanskom Petrovcu, a Akademiju likovnih umjetnosti završava u Sarajevu 1983. godine. Radio kao profesor likovne umjetnosti u bihaćkoj gimnaziji, a na poziciju vijećnika u Gradskom vijeću Grada Bihaća došao je kao kandidat POMAK-a, iz kojeg je istupio tokom 2019. godine.

Trenutna pozicija: Vijećnik u Gradskom vijeću Grada Bihaća

Sej Ramić: Iz Grčke kreće 70 000 migranata, jesu li to turisti sa kruzera?

Play Video

Uvijek smo govorili da želimo birati najbolje ljude iz svih stranaka. Oni ne mogu doći do izražaja jer su dio sistema, mašinerije koja za njih odlučuje! Upravo nezavisno djelovanje je van sistema, gdje crpim najbolje ideje iz svih stranaka tj djelujem sa ljudima koji su potpuno vanstranački, apolitični a stručni! Takvom društvu težimo i neutrališemo zarobljenost građana kao dio sistema. Građani onda mogu djelovati kao individue, bez opterećenosti politikom. Stručnost postaje njihovo opredjeljenje.

MIGRANTSKI PROBLEM

Ilegalni migranti ne bježe od rata, nego od zakona.
Privremeni migracionog centri moraju imati pravila ponašanja tj ograničenost kretanja migranata.
Ilegalni migranti su nezakonito na prostoru Bosne i Hercegovine.
Pošto nisu tražioci azila, oni moraju čekati deportaciju u matične zemlje.
Sloboda kretanja nepoznatih lica implicira veliki broj krivičnih djela!
Ne migracionim centrima! Svaki novi migracionim centar je poziv novim migrantima!
Sva sredstva za gradnju migracionih centara
neka EU usmjeri na deportaciju migranata kućama tj na poboljšanju uslova života u matičnim zemljama.
Ovo je najveća trgovina ljudima u historiji, a transakcije novaca su nelegalne.
Naša državna vlast mora zatvoriti istočnu granicu, jer su granice EU hermetički zatvorene.
Ne želimo biti GETO za migrante !

BUDUĆNOST BIHAĆA

Smanjiti korupciju
Jačanje efikasnosti gradske uprave
Olakšice za mlade prilikom apliciranja za start-up projekte
Apsorbiranje mladih ljudi u sistem organizacije funkcionisanja Grada
Azil za životinje
Podrška osoba sa invaliditetom
Poboljšanja sistema pitke vode
Punionica pitke vode
Efikasniji rad komunalne službe, čišćenje, pranje ulica, odvoz kabastog otpada.
Suzbijanje deponija smeća
Akcije čišćenja ispred svog dvorišta
Najljepši balkon i uređeno dvorište
Poboljšanje uslova medicinskom kadru, policiji i obrazovanju
Isplata zaostataka trudnicama i dječiji doplatak
Omogućavanje borcima stimulacija za zapošljavanje i poboljšanje uslova za RVI
Kvalitetnija anamneza socijalno ugroženih osoba
Gradnja i projektovanje parkova i sportskih igrališta za djecu.